www.SalamKu.com

 

KANDUNGAN

 Muka Depan
 Prakata | Aluan
 Apa itu Islam?
 Qur'aan
 Muhammad Sal-lal-lahu-alaihi-wassalam  
 Islam & Sains
 Qur'aan & Sains Moden  
 Penciptaan Manusia      

 Kesan Kelucahan

 Tubuh Manusia
  Asal Usul Bumi dan Geologi
 Laut & Lautan
 Astronomi
 Fakta-fakta Sains
 Cahaya Kebenaran
 Penjejak Kebenaran

 Nota Akhir
 Bibliographi
 FAQ's
 Peta Laman | Index
 Sign Up | Tell a Friend
 Hubungi Kami

 AL-QURAN

P r i n t  T h i s  A r t i c l e

  -----------------------------------------------------------

 Kitab Al-Quran

Qur'aan Al-Quran ialah firman-firman terakhir Tuhan (Allah Allah), ialah sumber utama untuk kepercayaan dan amalan-amalan Islam. Ia membincangkan semua persoalan yang menyentuh kehidupan manusia: kebijaksanaan, jual-beli, perundangan, doktrin, penyembahan Tuhan, dan lain-lain. Namun, tema asanya ialah hubungan diantara Allah Allah dan makhluk-makhlukNya. Pada masa yang sama, Al-Quran menyediakan garis panduan dan ajaran terperinci untuk masyarakat yang adil, akhlak mulia, dan sistem ekonom yang saksama.

 Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam di dalam Bahasa Arab. Oleh itu, mana-mana terjemahan Al-Quran, samada dalam Bahasa Inggeris atau lain-lain bahasa bukan Al-Quran dan bukan juga satu versi dari Al-Quran. Sebaliknya ianya hanyalah satu terjemahan makna-makna Al-Quran. Al-Quran hanya ujud di dalam Bahasa Arab seperti mana ianya diturunkan dahulu.

 

 

  -----------------------------------------------------------

P r i n t  T h i s  A r t i c l e
Muzammil Haji Daud